Sunday, June 24, 2012

Zikirlah~


Abu Musa r. a memberitakan bahawa Rasulullah s. a. w bersabda: 
"Perbandingan oarang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti oarang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang mati."KAWAN VS LAWAN


Think about it :)